Jak postupovat při reklamaci?

Úvod Ptáte se, my odpovídámeJak postupovat při reklamaci?

Jak postupovat při reklamaci?

Zboží pečlivě zabalte a zašlete na naši adresu viz níže.

Nezapomeňte přiložit průvodní dopis s popisem závady a Vašimi kontaktními údaji.


Pro rychlejší vyřízení nám po odeslání reklamace pošlete informační email. 


Záležitost vyřešíme v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak nám ukládá zákon. 

 

Adresa pro zasílání reklamací: 

GitUp s. r. o.

Komenského nám. 21/9

664 91   Ivančice

 


Reklamujete-li kameru, tak postačuje zaslat:

1) kopii nákupního dokladu (faktura)

2) vyplněný Průvodní dopis k reklamaci

3) kameru s baterií ve vodotěsném krytu

 

Pro urychlení reklamace si stáhněte a vyplňte Průvodní dopis k reklamaci, kde detailně popište reklamovanou závadu.

Ke stažení ZDE


Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Náklady spojené s reklamací?

Pokud je vaše reklamace uznána jako oprávněná, nebo není možné zboží z důvodu neodstranitelné vady opravit, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o poštovné za zaslání zboží k opravě. Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

Co když dorazilo zboží poškozené?

Při přebírání zásilky si dobře zkontrolujte její obal a stav výrobku. Pokud vypadá zásilka na první pohled v pořádku a přesto je uvnitř výrobek poškozený, je důležité událost nejpozději do 24 hodin nahlásit na kterékoliv pobočce České pošty.

Obdrželi jste nekompletní nebo jiný výrobek?

Pokud vám domů dorazil jiný výrobek, než který jste si objednali nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte nás emailem na info@gostore.cz s popisem nastalé situace.

 

Copyright 2015 - 2024 © GoStore